Wykaz GN.6845.2.7.2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

14.10.2022

Wykaz GN.6845.2.7.2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.7.2022 z dnia 13.10.2022 r. informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na okres od 01.11.2022 r. do 28.11.2040 r., dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, z przeznaczeniem na siedzibę, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, tj.: udziału wynoszącego 24/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9 o powierzchni 0,0530 ha, położnej w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5, (KW nr OL1P/00040109/0), w tym powierzchni użytkowej wynoszącej 164,16 m2 w posadowionym na niej budynku użytkowym (część parteru).