14.10.2022

Wykaz GN.6845.2.7.2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.7.2022 z dnia 13.10.2022 r. informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na okres od 01.11.2022 r. do 28.11.2040 r., dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, z przeznaczeniem na siedzibę, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, tj.: udziału wynoszącego 24/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9 o powierzchni 0,0530 ha, położnej w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5, (KW nr OL1P/00040109/0), w tym powierzchni użytkowej wynoszącej 164,16 m2 w posadowionym na niej budynku użytkowym (część parteru).

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu