czwarte ZAPYTANIE OFERTOWE STEROWANIE MULTIMEDIAMI W MUZEUM W PRANIU

logo Interreg Litwa Polska

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie (przygotowanie i testowanie) oprogramowania systemu sterowania oświetleniem i multimediami, w tym dostarczenie oprogramowanie sterowników i uruchomienie systemu sterowania zgodnie z aranżacją wystawy w ramach zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

 

Szczegółowe informacje, tj.:
I. WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
III. Opis  kryteriów wyboru wykonawcy: 
IV. Warunki realizacji  zamówienia:
dostępne w pełnej treści zapytania ofertowego poniżej - do pobrania (pdf)

V. Termin realizacji zamówienia: do dnia 26 grudnia 2022 r.

VI. Termin i sposób  przekazania  odpowiedzi przez wykonawcę:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 20.10.2022r. do godz.12.00
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu wraz z wymaganymi oświadczeniami. Podpisany i zeskanowany formularz ofertowy i oświadczenia należy przesłać na adres e-mail: aneta [dot] ofmanatpowiat [dot] pisz [dot] pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Aneta Ofman; tel. (87) 4254760.

Załączniki:

- formularz ofertowy- załącznik nr 1
- oświadczenia- załącznik nr 2
-  załącznik nr 3 projekt sterowania multimediami
- załącznik nr 4 pomocniczo : Opis aranżacji wystawy (Projekt wykonawczy wystawy poświęconej życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wraz ze szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania prac- tom III, część 5,6,7). Załącznik dostępny pod linkiem

https://www.dropbox.com/s/y39ruphdnbxsu0c/za%C5%82acznik%20nr%203.pdf?dl=0

pełna treść zapytania do pobrania poniżej.

 

-14.10.2022-

 

logo MKiDN