Delegacja Batalionowej Grupy Bojowej NATO z wizytą w Starostwie Piskim

23.03.2023

Delegacja Batalionowej Grupy Bojowej NATO z wizytą w Starostwie Piskim

Przedstawiciel amerykańskiego wojska z wizytą w Starostwie Powiatowym w Piszu

W czwartek, 16 marca, Kapitan Mark McDonald – kapelan komponentu amerykańskiego Batalionowej Grupy Bojowej spotkał się z Andrzejem Nowickim – Starostą Piskim. Podczas wizyty kpt. McDonald zadeklarował chęć nawiązania współpracy w zakresie pomocy na rzecz mieszkańców powiatu piskiego, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. W trakcie rozmów ustalono, iż wzorem poprzednich zmian sił NATO, żołnierze w pierwszej kolejności odwiedzą Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy w Łupkach oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu, by osobiście, w trakcie rozmów z dyrekcją oraz personelem ustalić jaki rodzaj pomocy będzie najkorzystniejszy. 

Batalionowa Grupa Bojowa NATO to międzynarodowy pododdział, który stacjonuje na Mazurach od 2017 roku. Tworzą go żołnierze z Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Chorwacji, a na ich czele stoją wojskowi ze Stanów Zjednoczonych. Ich zadaniem jest budowanie interoperacyjności między wojskowymi różnych armii, a także wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Decyzja o utworzeniu wielonarodowego batalionu zapadła podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, który w 2016 roku odbył się w Warszawie. Wówczas podobne pododdziały ulokowano także na Litwie, Łowie, w Estonii i Rumunii. W 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, ich liczba uległa zmianie. Sojusznicy zostali skierowani także do służby w Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji.
Żołnierze Wojska Polskiego nie tylko współpracują z sojusznikami, którzy stacjonują w Polsce, lecz także zasilają Batalionowe Grupy Bojowe na Łotwie i w Rumunii.

Aktualnie ma miejsce 13 zmiana w ramach Batalionowej Grupy Bojowej, na której czele stoi ppłk James M. Ray.