Trwa realizacja transgranicznego projektu pn."Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”

11.07.2022

Trwa realizacja transgranicznego projektu pn."Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”

logo Interreg Litwa Polska

Przypominamy, że  Powiat Piski realizuje projekt wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus a w wyniku działań nastąpią m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Dodatkowo konserwacji poddane zostały eksponaty obu muzeów.

W ramach zmiany ekspozycji stałej w prańskim Muzeum zakończono remont i modernizację jego pomieszczeń, instalując dodatkowo odpowiednie systemy ppoż i alarmowe. W ramach kolejnego etapu zmiany ekspozycji, 5 lipca 2022 r. podpisano umowę na dostawę i montaż elementów stałych ekspozycji. Jest to największy element zmiany ekspozycji, dzięki któremu Muzeum zyska nie tylko nowy wygląd ale i przestrzeń dla ekspozycji większej ilości eksponatów. 

Przygotowywane i realizowane są kolejne zamówienia, które niezbędne są do całościowej zmiany ekspozycji stałej zgodnej z dokumentacją- nową aranżacją wystawy stałej. Dotyczą one elementów audiowizualnych i graficznych, sterowania multimediami czy oprogramowania, dzięki któremu zwiedzający, za pośrednictwem tabletów będą mogli zapoznać się z różnymi ciekawymi formami twórczości Gałczyńskiego.  
Dzięki realizacji projektu Muzeum zyskało również nowe wyposażenie w postaci laptopa, projektora, kamery i aparatu fotograficznego, co znacznie usprawni działalność placówki. Jak już też  wcześniej wspominaliśmy konserwacja części zbiorów papierowych muzeum, zgodnie z planem umowy, zakończyć się ma już we wrześniu br.

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/


PROJEKT: LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska. Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Cel 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Jego celem jest zachowanie, ochrona i wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym. Przewiduje działania w obiektach dziedzictwa kulturowego znajdujących się na obszarze przygranicznym: w Pranie (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań inwestycyjnych nastąpi ogólna wymiana wystawy w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, po stronie litewskiej natomiast część pomieszczeń Centrum Kultury w Butrimonysie zostanie zaadaptowana na Muzeum Etnograficzne Butrimonysa. Ponadto, w ramach projektu nastąpi konserwacja zbiorów muzealnych obu placówek a pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego.


 

-11.07.2022-