11.07.2022

Trwa realizacja transgranicznego projektu pn."Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”

logo Interreg Litwa Polska

Przypominamy, że  Powiat Piski realizuje projekt wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus a w wyniku działań nastąpią m.in. wymiana ekspozycji w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz adaptacja części pomieszczeń Domu Kultury w Butrimonys na Muzeum Etnograficzne Butrimonys. Dodatkowo konserwacji poddane zostały eksponaty obu muzeów.

W ramach zmiany ekspozycji stałej w prańskim Muzeum zakończono remont i modernizację jego pomieszczeń, instalując dodatkowo odpowiednie systemy ppoż i alarmowe. W ramach kolejnego etapu zmiany ekspozycji, 5 lipca 2022 r. podpisano umowę na dostawę i montaż elementów stałych ekspozycji. Jest to największy element zmiany ekspozycji, dzięki któremu Muzeum zyska nie tylko nowy wygląd ale i przestrzeń dla ekspozycji większej ilości eksponatów. 

Przygotowywane i realizowane są kolejne zamówienia, które niezbędne są do całościowej zmiany ekspozycji stałej zgodnej z dokumentacją- nową aranżacją wystawy stałej. Dotyczą one elementów audiowizualnych i graficznych, sterowania multimediami czy oprogramowania, dzięki któremu zwiedzający, za pośrednictwem tabletów będą mogli zapoznać się z różnymi ciekawymi formami twórczości Gałczyńskiego.  
Dzięki realizacji projektu Muzeum zyskało również nowe wyposażenie w postaci laptopa, projektora, kamery i aparatu fotograficznego, co znacznie usprawni działalność placówki. Jak już też  wcześniej wspominaliśmy konserwacja części zbiorów papierowych muzeum, zgodnie z planem umowy, zakończyć się ma już we wrześniu br.

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/


PROJEKT: LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska. Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Cel 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Jego celem jest zachowanie, ochrona i wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym. Przewiduje działania w obiektach dziedzictwa kulturowego znajdujących się na obszarze przygranicznym: w Pranie (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań inwestycyjnych nastąpi ogólna wymiana wystawy w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, po stronie litewskiej natomiast część pomieszczeń Centrum Kultury w Butrimonysie zostanie zaadaptowana na Muzeum Etnograficzne Butrimonysa. Ponadto, w ramach projektu nastąpi konserwacja zbiorów muzealnych obu placówek a pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego.


 

-11.07.2022-

Pozostałe aktualności

70 Sesja Rady Powiatu Pisz
19.04.2024

70 Sesja Rady Powiatu Pisz

VII Akcja Sprzątania Dna Pisy
16.04.2024

VII Akcja Sprzątania Dna Pisy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696 Nw miejscowości Tuchlin
16.04.2024

Kwiecień na drogach powiatu piskiego

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr
16.04.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr