Warsztaty naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania PFRON

25.05.2022

Warsztaty naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania PFRON

Możliwośc uczestnictwa w warsztatach języka migowego z dofinansowaniem PFRON

Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny).

Dla Głuchych język polski jest językiem obcym, stanowiącym niezauważalną przez słyszących stresującą barierę, uniemożliwiającą bardzo często załatwianie codziennych, życiowych spraw. Większość głuchych nie czyta po polsku ze zrozumieniem lub w ogóle, więc nie jest w stanie przebrnąć przez tekst pisany! Oni potrzebują kontaktu z żywym człowiekiem teraz, w tej chwili, który choćby z podstawową znajomością języka migowego pomoże im załatwić sprawę lub „tylko” wskaże właściwe drzwi. 

Ideą warsztatów jest nauka naturalnego języka głuchych i poznanie Kultury Głuchych. Prowadzimy ją w swobodnej atmosferze, wśród innych wrażliwych osób oraz pod okiem pozytywnego człowieka i czołowego lektora Polskiego Języka Migowego, twórcy programów oraz metodyki nauczania j. migowego, silnie osadzonego w środowisku głuchych, pasjonaty – dr Michała Garncarka.  

Kluczowe dane kursu, uwzględniające dofinansowanie z PFRON:
Kurs: podstawowy PJM
Wstępne ramy czasowe: 17.IX – 4.XII.2022
Liczba godzin: 60
Cena: 970,- zł (ok. 873,- pokrywa PFRON, uczestnik wpłaca tylko ok. 97,- zł )
Realizator: Fundacja Pro Actione, Olsztyn 

Planujemy grupę z zajęciami w trybie on-line (ok. siedem weekendów - so.  +ndz. za pośrednictwem aplikacji ZOOM). W przypadku zgłoszeń zorganizowanych grup zainteresowanych zajęciami stacjonarnymi lub hybrydowymi, również miejsce prowadzenia zajęć ustalimy w porozumieniu z grupą. 

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (zawierające: imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail) oraz pytania, prosimy kierować pod nr telefonu lub na e-mail jak poniżej. Prosimy poinformować nas o chęci uczestnictwa niezależnie od równoległego ubiegania się w PFRON o dofinansowanie. 
               
tel. 606 89 68 90
fundacjaatproactione [dot] org [dot] pl


Wstępna informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania do kursu z PFRON:

UWAGA! Wnioski do PFRON należy składać indywidualnie, jako osoby fizyczne. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć do PFRON właściwy wniosek i oświadczenie uzasadniające uczestnictwo w kursie. W załącznikach do tej informacji znajdują się 3 wzory wniosków - w zależności od kategorii osoby wnioskującej. Z uwagi na rejonizację działania PFRON (województwami), np. dla mieszkańców woj. warm.-mazur. właściwym jest Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie, 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; tel. 89 722-90-24/00. Dla uniknięcia błędów w dokumentach i kilkukrotnych wizyt w PFRON, prosimy wcześniej o kontakt z nami (tel. 606 896 890) - podpowiemy jak aplikować unikając zbędnych komplikacji. 

PFRON przyznaje dofinansowania osobom, które zamierzają wykorzystywać znajomość języka w ramach aktywności zawodowej lub społecznej (do 90% dofinansowania) lub w przypadku udokumentowanego uszczerbku słuchu swojego lub członka rodziny (do 95% dofinansowania). O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń i ograniczoność środków - wedle zasady, kto pierwszy ten lepszy. Na prośbę PFRON, prosimy o wydrukowanie również klauzuli informacyjnej RODO (w załączeniu) i podpisanie jej na drugiej stronie. Klauzulę prosimy dołączyć do wniosku i oświadczenia, składanych w PFRON.

Będziemy wdzięczni za przesyłanie tego maila dalej do osób i organizacji mogących mieć kontakt z głuchymi.

Materiał: Fundacja Pro Actione