zrealizowane projekty UE

 

Karta Usług - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa jej użytkownikowi wieczystemu
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Zwrot działki dożywotniego użytkowania lub działki obejmującej przydzielone do użytkowania budynki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu
Zwrot własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu
Wyrażenie zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej zakazu całkowitego lub częściowego dzielenia, sprzedawania, dzierżawienia i zastawiania nieruchomości bez zezwolenia właściwej władzy
Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z działu IV księgi wieczystej