Przebudowa chodnika w miejscowości Karwica

20.03.2024

Przebudowa chodnika w miejscowości Karwica

Przebudowa chodnika w miejscowości Karwica

Andrzej Nowicki – Starosta Piski wraz z Markiem Wysockim – Wicestarostą Piskim oraz Ireną Jatkowską – Przewodniczącą Rady Powiatu Piz wizytowali we wtorek, 19 marca zakończony etap inwestycji powiatowej „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w miejscowości Karwica”. Zadanie zrealizowane zostało m.in. dzięki uzyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość wykonanych prac wyniosła 195 542,94 zł, z czego 154 220,35 stanowiło dofinansowanie na realizacji inwestycji. Kolejny etap w/w inwestycji będzie realizowany w oparciu o środki własne w wysokości 142 077,86 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniesie 337 620,80 zł. Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji inwestycji należą się sołtysowi m. Karwica.