20.03.2024

Przebudowa chodnika w miejscowości Karwica

Przebudowa chodnika w miejscowości Karwica

Andrzej Nowicki – Starosta Piski wraz z Markiem Wysockim – Wicestarostą Piskim oraz Ireną Jatkowską – Przewodniczącą Rady Powiatu Piz wizytowali we wtorek, 19 marca zakończony etap inwestycji powiatowej „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518N w miejscowości Karwica”. Zadanie zrealizowane zostało m.in. dzięki uzyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość wykonanych prac wyniosła 195 542,94 zł, z czego 154 220,35 stanowiło dofinansowanie na realizacji inwestycji. Kolejny etap w/w inwestycji będzie realizowany w oparciu o środki własne w wysokości 142 077,86 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniesie 337 620,80 zł. Szczególne podziękowania za pomoc w realizacji inwestycji należą się sołtysowi m. Karwica. 
 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024