Rusza piąta edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

01.02.2022

Rusza piąta edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

Piąta Edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej

Jesteś lokalnym liderem, działaczem, aktywistą? Chciałbyś, aby twoja działalność społeczna zyskała nowy wymiar i energię? Pragniesz wymienić się doświadczeniami z innymi liderami oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności liderskie? Zapisz się do piątej edycji Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych/inicjatywnych działających na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. 

Program Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej obejmuje sześć dwudniowych szkoleń:

05-06.03        Lider, animator, aktywista? Kim jestem dla siebie a moja rola w lokalnym środowisku - szkolenie diagnozujące moją rolę w lokalnym środowisku, określające wizję tego, czego bym chciał/a, wyznaczające cele, wzmacniające poczucie własnej wartości jako lokalnego działacza, integrujące, rozwijające kompetencje osobiste.

02-03.04    Ekonomia społeczna (ES) jako element rozwoju lokalnego i osobistego - czym jest ES, jakie ma formy, z jakich korzysta narzędzi, idea, misja, znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju społeczności i jednostki, dobre praktyki – co potrafi zdziałać umiejętne i racjonalne wykorzystanie ES w lokalnym środowisku.

14-15.05    Lider bez zespołu, zespół bez lidera. Budowanie partnerstw i dobrego zespołu - celem szkolenia jest zdobycie umiejętności diagnozowania zasobów i budowania zespołu oraz partnerstw wokół idei, koncepcji, pomysłu, tak by stały się możliwe do zrealizowania.

11-12.06    Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy - język bez barier i przemocy to język angażujący i wspierający, jak porozumiewać się skutecznie, osiągnąć świadomość siebie i innych w procesie komunikacji, motywować i słuchać informacji zwrotnych - praktyczne warsztaty z komunikacji.

09-10.07    Skąd pozyskać pieniądze i jak je rozliczyć – to szkolenie ABC każdego lidera poszukującego dofinansowania własnych działań. Syntetyczne przedstawienie źródeł finansowania, narzędzia do rozliczeń oraz monitoringu, podstawowa sprawozdawczość.

27-28.08    Od idei do działania. Kreowanie koncepcji inicjatyw ekonomii społecznej – kreowanie pomysłów na konkretne inicjatywy ES w środowisku lokalnym, jak przejść od pomysłu do konkretów czyli planowanie i krótkie uporządkowanie w działania.

UWAGA!!! Miejsce, w którym odbędą się szkolenia zostanie podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie możemy zagwarantować, że wszystkie zjazdy odbędą się stacjonarnie. O ewentualnych zmianach formy zajęć (na tryb online) będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Rekrutacja do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej trwa do 27 lutego br. (godz. 16.00).  Aby wziąć w niej udział należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgu1exoqkNLJlC3fgQL6WALqJ9mFKChf_G_aGflJzR3jfj0Q/viewform?usp=sf_link

Więcej informacji o naborze na naszej stronie internetowej: https://www.adelfi.pl/rusza-piata-edycja-szkoly-liderow-ekonomii-spolecznej!.html

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej jest bezpłatna. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz nocleg i wyżywienie.

W przypadku problemów z zebraniem pełnej grupy szkoleniowej (12 osób) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji, a także do zmiany terminu szkoleń.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.