01.02.2022

Rusza piąta edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

Piąta Edycja Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej

Jesteś lokalnym liderem, działaczem, aktywistą? Chciałbyś, aby twoja działalność społeczna zyskała nowy wymiar i energię? Pragniesz wymienić się doświadczeniami z innymi liderami oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności liderskie? Zapisz się do piątej edycji Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej!

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych/inicjatywnych działających na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. 

Program Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej obejmuje sześć dwudniowych szkoleń:

05-06.03        Lider, animator, aktywista? Kim jestem dla siebie a moja rola w lokalnym środowisku - szkolenie diagnozujące moją rolę w lokalnym środowisku, określające wizję tego, czego bym chciał/a, wyznaczające cele, wzmacniające poczucie własnej wartości jako lokalnego działacza, integrujące, rozwijające kompetencje osobiste.

02-03.04    Ekonomia społeczna (ES) jako element rozwoju lokalnego i osobistego - czym jest ES, jakie ma formy, z jakich korzysta narzędzi, idea, misja, znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju społeczności i jednostki, dobre praktyki – co potrafi zdziałać umiejętne i racjonalne wykorzystanie ES w lokalnym środowisku.

14-15.05    Lider bez zespołu, zespół bez lidera. Budowanie partnerstw i dobrego zespołu - celem szkolenia jest zdobycie umiejętności diagnozowania zasobów i budowania zespołu oraz partnerstw wokół idei, koncepcji, pomysłu, tak by stały się możliwe do zrealizowania.

11-12.06    Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy - język bez barier i przemocy to język angażujący i wspierający, jak porozumiewać się skutecznie, osiągnąć świadomość siebie i innych w procesie komunikacji, motywować i słuchać informacji zwrotnych - praktyczne warsztaty z komunikacji.

09-10.07    Skąd pozyskać pieniądze i jak je rozliczyć – to szkolenie ABC każdego lidera poszukującego dofinansowania własnych działań. Syntetyczne przedstawienie źródeł finansowania, narzędzia do rozliczeń oraz monitoringu, podstawowa sprawozdawczość.

27-28.08    Od idei do działania. Kreowanie koncepcji inicjatyw ekonomii społecznej – kreowanie pomysłów na konkretne inicjatywy ES w środowisku lokalnym, jak przejść od pomysłu do konkretów czyli planowanie i krótkie uporządkowanie w działania.

UWAGA!!! Miejsce, w którym odbędą się szkolenia zostanie podane do wiadomości w późniejszym terminie.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie możemy zagwarantować, że wszystkie zjazdy odbędą się stacjonarnie. O ewentualnych zmianach formy zajęć (na tryb online) będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Rekrutacja do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej trwa do 27 lutego br. (godz. 16.00).  Aby wziąć w niej udział należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgu1exoqkNLJlC3fgQL6WALqJ9mFKChf_G_aGflJzR3jfj0Q/viewform?usp=sf_link

Więcej informacji o naborze na naszej stronie internetowej: https://www.adelfi.pl/rusza-piata-edycja-szkoly-liderow-ekonomii-spolecznej!.html

Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej jest bezpłatna. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz nocleg i wyżywienie.

W przypadku problemów z zebraniem pełnej grupy szkoleniowej (12 osób) organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rekrutacji, a także do zmiany terminu szkoleń.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.
 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024