17.01.2024

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU

Nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ EDYCJA 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że odbywa się nabór uczestników do Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. 

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Celem zajęć jest ukierunkowanie na rozpoznawanie i zmianę zachowań oraz postaw osób stosujących przemoc domową. Program koryguje niepożądane, szkodliwe zachowanie oraz postawy.

 • Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
 • Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
 • Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
 • Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,

PRZYJDŹ I WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

W programie korekcyjno – edukacyjnym mogą uczestniczyć osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie psychoterapii uzależnień. 

Udział w Programie umożliwi:

 • dokonanie zmian w życiu rodzinnym osoby stosującej przemoc domową, 
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji i własnych zachowań,
 • nabycie przez osobę stosującą przemoc samokontroli, 
 • nabycie umiejętności współżycia w rodzinie bez stosowania przemocy, 
 • uświadomienie i uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za jej stosowanie, 
 • zdobycie wiedzy na temat mechanizmów, symptomów i cyklów powstawania przemocy domowej, 
 • zdobycie umiejętności poprawnego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, 
 • zmianę postawy i przejęcie odpowiedzialności za stosowaną przemoc,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania wobec nich przemocy,
 • zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie ze stresem oraz metodach rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • zdobycie informacji o możliwości uzyskania pomocy i podjęciu działań terapeutycznych.

Zajęcia będą prowadzone w formie indywidualnej i grupowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu przy ul. Piaskowej 2. 

ZGŁOSZENIA: 
Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu:

 • osobistego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu przy ul. Piaskowej 2 (pokój nr 2), tel: 87 424 11 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 

Uczestnictwo w programie daje możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji oraz właściwego wyrażania ich. 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Serdecznie zapraszamy!
 

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Pozostałe aktualności

kondolencje
17.07.2024

kondolencje - Rodzinie i Bliskim pana Leszka Skolimowskiego

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…