Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓWK O M U N I K A TW związku z obowiązującym od dnia 3 listopada Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku, zwierającym polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracowników administracji samorządowej, Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że w trybie ciągłym będzie realizowało zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa i potrzeby urzędu.
W związku z powyższym, od dnia 3 listopada 2020 r. urząd przechodzi na pracę zdalną. Pracownicy będą naprzemiennie wykonywali swoje obowiązki w urzędzie lub w domu, w sposób zdalny. Urząd nie zaprzestaje pracy, na bieżąco wykonując zadania pilne i niecierpiące zwłoki i niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom.

1. obsługa odbywać się będzie w godz. 08.00 - 14.00 na specjalnie wyznaczonych stanowiskach, przez tzw. "okienka".
2. w sytuacjach wymagających kontaktu bezpośredniego z pracownikiem urzędu, w Wydziale Komunikacji tut. starostwa, dopuszcza się bezpośrednią obsługę Klienta jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Obsługa odbywa się w takich przypadkach przy za-chowaniu reżimu sanitarnego- Klient winien mieć zakryty nos i usta i dokonać dezynfekcji rąk specjalnie do tego przeznaczonym płynem lub przejść przez specjalną komorę dezynfekcyjną ustawioną przed salą obsługi w Wydziale Komunikacji.
3. w urzędzie nadal czynna jest kasa w godz. od 08.00 do 14.00. Wejście do kasy znajduje się z tyłu budynku.
4. we wszelkich sprawach urzędowych prosimy kontaktować drogą telefoniczną z Biurem Obsługi Klienta: tel. (087) 425 47 00; fax 087 425 47 01. Pracownicy BOK przekierują Państwa do właściwych wydziałów, gdzie ustalone zostaną zasady i terminy dalszego etapu realizacji zgłoszonej sprawy.
5. numery telefonów do wydziałów dostępne są na stronie: www.bip.powiat.pisz.pl
6. w sprawach urzędowych kontaktować się można również listownie, wykorzystując platformę internetową Epuap oraz drogą mailową: sekretariat@powiat.pisz.pl
7. wnioski i pisma wrzucać można do skrzynki listownej mieszczącej się przed drzwiami wejściowymi, po lewej stronie, prosimy o wpisywanie numerów kontaktowych
8. wgląd do akt postępowań administracyjnych zostaje ograniczony. Osoby, które chcą przed wy-daniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich wypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze Klienta, wszelkie sprawy związane z wydawaniem niezbędnych zaświadczeń i decyzji rozpatrywane będą indywidualnie.POWIAT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW TRANSGRANICZNYCH

KOLEJNE DOBRE PRZEDŚWIĄTECZNE WIEŚCI DLA POWIATU PISKIEGO!

W dniu 11 grudnia otrzymaliśmy wiadomość o dofinansowaniu projektu pn. "The cultural heritage says about us".

Całkowity koszt projektu wynosi 746 161,24 euro, z czego dofinansowanie stanowi 85% kosztów projektu.

KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DRÓG


Miło nam poinformować, że POWIATOWI PISKIEMU w wyniku rozstrzygnięcia II etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 6 mln zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1670N Pisz- Łupki- Rybitwy- DK nr 58 (Kaliszki) od km 5+920 do km 9+433".

Zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi od Łupek (koniec wsi) w stronę ośrodków wypoczynkowych na Rybitwach, ok. 4 km.
W wyniku przebudowy nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ważnym jest również fakt, że zredukowany zostanie poziomu zapylenia na tym odcinku drogi co niewątpliwie zwiększy komfort przemieszczania się.

Wniosek przygotowany został przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu.ZSO w Orzyszu otrzymało darowiznę w postaci laptopów


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II., tymi słowami podziękowaliśmy Panu Norbertowi Nowickiemu– Prezesowi Fundacji Na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej, za przekazanie darowizny rzeczowej w postaci trzech laptopów firmy Dell.Przypnij czerwoną kokardkę - Rock Red Ribbon

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, obecna w przestrzeni publicznej, prasie, w Internecie. Każdy, kto solidaryzuje się z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS tego dnia przypina Czerwoną Kokardkę. W tym roku hasło Rock Red Ribbon (w wolnym przekładzie przypnij, noś Czerwoną Kokardkę) wzmacnia przekaz, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, mają prawo do normalnego życia, mogą uczyć się, pracować, żyć w rodzinach, być naszymi sąsiadami, przyjaciółmi. Popularyzując symbol Czerwonej Kokardki podkreślamy jej znaczenie i symbolikę


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości