Pomoc bezdomnym

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Piskiego informuje, że corocznie w okresie zimowym (od dnia 1 listopada), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego uruchamia całodobową infolinię dotyczącą pomocy osobom bezdomnym.

Numer infolinii: 800 165 320

Zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących m.in. usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski.


Dyżurny PCZK
Dominika Budzyńska