Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Komunikat w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji



Starosta Piski przypomina, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Piskiego od  16 marca  2020 r.  do  odwołania odbywa się wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.










ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE - rozpoczynamy realizację projektu.


Powiat Piski rozpoczyna realizację projektu pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”/ang. The cultural heritage says about us.

Powiat Piski jest Liderem działań i będzie realizował projekt wspólnie z naszym litewskim Partnerem Gimnazjum Butrimonys rejonu Alytus.









Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach


Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym.

W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.











APEL DO MINISTRA INFRASTRUKTURY



22 lutego, parlamentarzyści i samorządowcy z województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, podpisali wspólny apel kierowany do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku od węzła Kolno aż do Pisza.















Dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców.


Dotacje 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" we współpracy z Powiatem Piskim zapraszają do zapoznania się z prezentacją na temat dotacji dla mikro i  małych przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2021 r.







ŚLUZA NA PISIE POWOLI STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ



Prowadzone od lat zabiegi dotyczące uregulowania stanu wody na rzece Pisie i tym samym jeziorze Roś zaczynają skutkować konkretnymi działaniami w tym zakresie.
W ostatnich dniach podpisana została UMOWA NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI BUDOWY STOPNIA WODNEGO NA RZECE PISIE.













EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE PISKIM 2020


dr Waldemar Brenda przedstawiciel Zarządu Powiatu w Piszu spotkał się z p. Ewą Daniszewską opiekunem i koordynatorem Powiatowego Zespołu ds. ekonomii społecznej. Tematem spotkania, które odbyło się 29 stycznia było podsumowanie działań z zakresu ekonomii społecznej zrealizowanych na obszarze powiatu piskiego w 2020 r. przy wsparciu OWES EŁK.










Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (VI)


Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza osoby, które uczestniczyły w projektach z :zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie realizowanym przez Powiat Piski - Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.










Program wsparcia dla rodzin „Za życiem”


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach kolejny rok realizowany jest kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.









Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości