Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Kampania społeczna - dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

 


Do pobrania:

Prezentacja
nt. dotacji dla mikro
i małych przedsiębiorcówFundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach umowy z Powiatem Piskim realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.”.
Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Piski i przy wsparciu organizacyjnym Powiatu Piskiego.
Prezentacja nt. dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw została opracowana w ramach działań z zakresu edukacji prawnej na podstawie ww. umowy.
Obchody Dnia Strażaka w powiecie piskim


Zawsze gotowi, by nieść ratunek. W wielu sytuacjach: wypadku drogowego, katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej i, oczywiście, pożaru. Strażacy wzywani są na pomoc w przeróżnych zdarzeniach.

Swoje święto obchodzą 4 maja, bo w tym właśnie dniu przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka.
OFICJALNE OTWARCIE ULICY WŁADYSŁAWA JAGIEŁLY W PISZU


Mija rok od momentu podpisania umów na dofinansowanie realizacji trzech inwestycji drogowych dofinansowanych z rządowych środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Jedną z zakończonych w ostatnim czasie, jest inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4603N – ulicy Jagiełły w Piszu od km 0+004,16 do km 0+655,29”.
Uroczystego otwarcia ulicy Jagiełły dokonano podczas wizyty Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.
PODPISANO UMOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG


Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że w dniu 13 maja 2021 r., pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Powiatem Piskim, zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 1. Zadanie Nr 1:
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704N
  DK Nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie
  od km 0+734,37 do km 2+920
  Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 682 606,55 zł.
  Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 712 994,02 zł.

 3. Zadanie Nr 2:
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670N Pisz – Rybitwy – DK Nr 58 (Kaliszki)
  od km 12+207 do km 13+428,60
  odcinek Giętkie – do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1672N
  Szacunkowa wartość zadania wynosi 2 293 735,04 zł.
  Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 488 179,13 zł.

 5. Zadanie Nr 3:
 6. Przebudowa ul. Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+157,23
  Szacunkowa wartość zadania wynosi 968 782,09 zł.
  Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 604 473,55 zł.

 7. Zadanie Nr 4:
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N
  Zdunowo – droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165
  Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 724 070,76 zł.
  Uzyskano dofinansowanie w wysokości 65% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 119 655,97 zł.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4 925 302,67 zł.
Informujemy, że może ono ulec zmianie po zakończeniu postępowań przetargowych na realizację przedmiotowych zadań.

/K. Zadroga; Kierownik Działu Technicznego, Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu/SKARBNIK POWIATU PISKIEGO W GRONIE NAJLEPSZYCH W POLSCE!


Powiat budżetem stoi. A budżet – Skarbnikiem!

Właśnie zakończył się Kongres Perły Samorządu 2021. Miło nam poinformować, że laureatką ogólnopolskiego rankingu „Skarbnik samorządu 2021” w kategorii „powiaty” została Barbara Koprowska, Skarbnik Powiatu Piskiego.
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych


Powodów, by dziękować pielęgniarkom i położnym mamy wiele, a zwłaszcza w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych.
12 maja obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych i z tej okazji przedstawiciele władz samorządowych powiatu przekazali najlepsze życzenia reprezentantom zawodów z terenu powiatu piskiego, którzy gościli dziś w piskim starostwie.

.


TVP OLSZTYN o Powszechnym Punkcie Szczepień w Piszu


O funkcjonującym od 4 maja POWSZECHNYM PUNKCIE SZCZEPIEŃ W PISZU informowała we wczorajszych Informacjach TVP Olsztyn (04.05.2021 r., Informacje, godz.18.30).

przedstawiamy urywek z Informacji dot. naszego Punktu.
https://olsztyn.tvp.pl/53639750/przybywa-powszechnych-punktow-szczepien-...


POWSZECHNY PUNKT SZCZEPIEŃ, 04.05.2021


Dziś pierwszy dzień funkcjonowania POWSZECHNEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ.

Punkt szczepień usytuowany jest w budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, tzw. „starym ogólniaku” przy ul. W. Sikorskiego 15 (wejście do punktu szczepień od strony ulicy Młodzieżowej).

OTWARTY KONKURS OFERT NA ROK 2021


Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie lub powierzenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie:
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki
oraz promocji i ochrony zdrowia
.

POWSZECHNY PUNKT SZCZEPIEŃ, 28.04.202128 kwietnia w siedzibie starostwa miało miejsce spotkanie dotyczące POWSZECHNEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ


Celem zorganizowanego z inicjatywy Starosty Piskiego spotkania było omówienie z Burmistrzami działań związanych z realizacją szczepień w Punkcie, którego uruchomienie zaplanowano z dniem 4 maja.

.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości