Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

TURYSTYKA - WSPÓLNA SPRAWA

W województwie warmińsko-mazurskim od sierpnia 2006 r. realizowany jest projekt "Turystyka - wspólna sprawa". To pierwszy w Polsce duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Skorzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które wspierają rozwój turystyki, takich jak: organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

Szkolenia i doradztwo dla turystyki dofinansowane z EFS.

KONFERENCJA POGRANICZA

W dniach 6-7 września w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu odbywała się konferencja pn. „Pogranicza”.

KONFERENCJA ANALIZA I MANAGEMENT W UTRZYMANIU DRÓG

W dniach 5-6 września b.r. w Licheniu k. Konina odbyła się konferencja n.t. „Analiza i management w utrzymaniu dróg”, której organizatorem była Spółka inżynierska Informacji Drogowej LEHMANN + PARTNER.

SZTANDAR DLA OŚRODKA SZKOLENIA POLIGONOWEGO WOJSK LĄDOWYCH W BEMOWIE PISKIM

W dniu 05 września 2006 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

W dniu 04 września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2006/2007.

WSPÓŁPRACA POLSKO - NIEMIECKA

W dniu 2 września 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie przedstawiciela władz powiatu Schleswig Flensburg z reprezentacją naszego powiatu. Stronę niemiecką reprezentował pan Johannes Petersen, a polską - Starosta Piski Jacek Zarzecki.

Dzień wolny

I N F O R M A C J A

ŚWIĘTO POLICJI

21 lipca 2006r. w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyły się powiatowe obchody Święta Policji.

RAPORT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG W STAROSTWIE POWIATOWYM W PISZU

Realizując zadanie 1.1 opracowano i wprowadzono w życie Procedurę badania funkcjonowania katalogu usług w Starostwie Powiatowym w Piszu stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Starosty Piskiego Nr 24/2006 z dnia 02.06.2006r.

Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości