Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

ul. Gizewiusza 3
12-200 Pisz
tel. (087) 423-20-52