Trwa realizacja projektu "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe"

logo interreg

Trwa realizacja projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” realizowanego z EFRR w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska.


Miło nam poinformować, ze Powiat Piski w wyniku rozstrzygnięcia 2 ogłoszonego postępowania przetargowego wybrał wykonawcę robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania „Zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu” i w dn. 24 listopada 2021 r. podpisał umowę z wykonawcą.  Prace budowlano instalacyjne przewidziano do końca kwietnia 2022 r. W dalszej kolejności, Powiat zmierzać będzie do wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia ekspozycji stałej. Te prace przewidziane są do realizacji w pierwszej połowie 2022r.

 

Do Prania powróciła też  kolekcja rysunków mazurskich Andrzeja Strumiłły. Rysunki zostały zdezynfekowane, odkwaszone, oczyszczone mechanicznie, zabezpieczono ich uszkodzenia przed dalszym niszczeniem i profesjonalnie oprawiono z użyciem materiałów bezkwasowych i szyb muzealnych z filtrami UV. Wykonawcą zadania była pracownia konserwacji zabytków REWARS z Warszawy. W dalszym ciągu trwają prace związane z konserwacją muzealiów papierowych Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

--------------------------------

Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.


Wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska
wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym;

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/

 

-13.12.2021-

logo Ministerstwa Kultury
wkład własny Powiatu Piskiego w realizacji zadania: 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury