Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”. 

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie - czyli wszystko to, co do napisania dobrego "technicznie" projektu jest niezbędne.

Szkolenie poprowadzi wieloletni praktyk - Agnieszka Łask. Jest absolwentką pedagogiki oraz administracji. Od początku kariery zawodowej związana jest z organizacjami pozarządowymi. W Stowarzyszeniu Adelfi pracuje od 2015 r., gdzie pisze, koordynuje i rozlicza projekty. Na co dzień związana głównie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, w którym pełni rolę koordynatora projektu, koordynatora świadczenia usług wsparcia PES, eksperta ds. rozwoju ekonomii społecznej i konsultanta ds. zamówień publicznych. Autorka kilkudziesięciu projektów dofinansowanych z różnych źródeł - ze środków Unii Europejskiej, krajowych (na poziomie ministerialnym, wojewódzkim i lokalnym) oraz zagranicznych (np. funduszy norweskich). Ma bogate doświadczenie praktyczne przy realizacji merytorycznych działań projektowych, jak również w ich prawidłowym monitoringu, ewaluacji i sprawozdawaniu do grantodawców. Współpracuje również z innymi organizacjami pozarządowymi przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, a także wspiera je w realizacji i rozliczeniach.

Termin i miejsce:
13.04 br. (sobota) w godzinach 09:00 – 16:00 z przerwami
Wronka 12 (świetlica wiejska), 11-500 Giżycko

Grupa odbiorców szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy organizacje pozarządowe, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej 

Jak się zgłosić?
Aby się zgłosić należy do dnia 09.04.2024 r (wtorek) do godz. 10:00 wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoStAdJZCJxx03mnOxOC5rtJd7ToZ1pYhDRzsLUJR_jrk8wg/viewform
 
O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Dorotą Gutowską, e-mail: dorota [dot] gutowskaatadelfi [dot] pl , tel.798-349-266


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus