Wspólnie na rzecz turystyki rowerowej

06.02.2024

Wspólnie na rzecz turystyki rowerowej

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz budowy trasy rowerowej

 

Andrzej Nowicki – Starosta Piski uczestniczył w piątek, 2 lutego w podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rozogi – Faryny oraz drogi powiatowej nr 15118N na odcinku Faryny – Karwica, polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Rozogi – Karwica”. 

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce w urzędzie gminy w Rozogach. Obok reprezentującego Powiat Piski Starosty Andrzeja Nowickiego sygnatariuszami listy intencyjnego są: Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Piotr Feliński – Burmistrz Rucianego Nidy oraz Zbigniew Kudrzycki – Wójt Gminy Rozogi. W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczył także dr Waldemar Brenda – etatowy członek Zarządu Powiatu Pisz. 

List intencyjny został zawarty w celu wykorzystania możliwości ubiegania się o środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027. Działania takie pozwolą na rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie województwa oraz na włączenie projektowanej ścieżki do Mazurskiej Pętli Rowerowej co może wydatnie wpłynąć na rozwój turystyki rowerowej w naszym regionie. 

Fot. Archiwum Gmina Rozogi