ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2024

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2024

UCHWAŁA NR LXIII/356/23
RADY POWIATU PISZ

z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego
w roku 2024.