Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

14.11.2023

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych

W imieniu Starosty Piskiego, Wicestarosta Piski - Pan Marek Wysocki wręczył akty powołania nowo powołanym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Piskim. Rada, która jest organem opiniodawczo-doradczym, zajmuje się m.in. inspirowaniem przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz realizację ich praw. Ponadto, będzie ona opiniować projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, a także oceniać ich realizację. Jej członkowie zostali powołani na czteroletnią kadencję do 2027 roku.

Uroczystość wręczenia aktów powołania nowo wybranym na kadencję 2023-2027 członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Piszu odbyła się 14 listopada września w sali konferencyjnej starostwa powiatowego. Spotkanie było okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach jakie stoją przed instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Piskim powołaną na lata 2023 -2027 tworzą:

  • Monika Cwalińska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie,
  • Barbara Gacka - Prezes Polskiego Związku Niewidomych Okręg warmińsko-mazurski Koło w Piszu,
  • Justyna Siemion - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach,
  • Elwira Świetlicka - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu,
  • Zofia Turska - Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Piszu.