Pani Małgorzata Sulewska nowym dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

04.09.2023

Pani Małgorzata Sulewska nowym dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Nowy dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu

24 sierpnia rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu, który wygrała p. Małgorzata Sulewska. W poniedziałek, 4 września podczas zebrania rady pedagogicznej Poradni doszło do oficjalnego powitania na nowym stanowisku. Gratulacji Pani Dyrektor złożyli między innymi Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Marek Wysocki – Wicestarosta Piski oraz dr. Waldemar Brenda – etatowy członek Zarządu Powiatu Piskiego. Jak podkreślił Andrzej Nowicki – Starosta Piski dobrze się stało, że stanowisko dyrektora placówki objęła osoba stąd, w znaczeniu nie tylko z terenu Powiatu Piskiego ale i z grona pracowników Placówki. Daje to gwarancję doskonałej współpracy oraz zrozumienia specyfiki pracy w tej jednostce. Podczas spotkania serdeczne podziękowania złożona także ustępującej dyrektorce placówki, pani Agnieszce Grądzkiej.