GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - art. 49 – KPA

14.07.2023

GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - art. 49 – KPA

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej, tj.: ul. Mazurskiej w miejscowości Orzysz