GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

23.06.2023

GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej, tj.: ul. Mazurskiej w miejscowości Orzysz