Zlecenie realizacji zadania pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski”

Zlecenie realizacji zadania pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski”

Zarząd Powiatu w Piszu zlecił Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej realizację zadania publicznego pt. „Śladami Żołnierzy Wyklętych i ofiar komunistycznego terroru na terenie Polski” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Do pobrania:
Uchwała Nr 50/185/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 21 czerwca 2023 r. (plik pdf)