MOŻLIWE WŁĄCZENIE SYREN ! TO TYLKO ĆWICZENIA !

16.05.2023

MOŻLIWE WŁĄCZENIE SYREN ! TO TYLKO ĆWICZENIA !

Syreny alarmowe - to tylko ćwiczenia

 

MOŻLIWE WŁĄCZENIE SYREN ! TO TYLKO ĆWICZENIA !

Informuję, iż w dniu 18 maja 2023 roku (termin zapasowy 19 maja 2023 roku) w ramach ćwiczeń pod kryptonimem „RENEGADE/SAREX-23” na terenie Powiatu Piskiego można spodziewać się włączenia syren alarmowych w celu ogłoszenia alarmu oraz jego odwołania. 

Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania. 

Po usłyszeniu sygnału emitowanego
 przez syreny alarmowe w tym dniu,
 nie należy podejmować żadnych działań !