Spotkanie informacyjne

15.03.2023

Spotkanie informacyjne

uczestnicy

10 marca 2023 r. (ubiegły piątek) starostwo powiatowe w Piszu gościło przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, w tym przedstawicielom stowarzyszeń oraz kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu piskiego, za udział w spotkaniu informacyjnym. Oprócz zagadnień związanych z wolontariatem  poruszono temat zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Omówiono procedurę wsparcia lub powierzenia realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2023 r. w wyniku otwartego konkursu ofert na ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Piszu Uchwałą Nr 8/171/2023 z dnia 23 lutego br.

Przypominamy, że termin składania ofert upływa 16 marca (najbliższy czwartek).