Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ul. Słoneczna w Piszu

10.03.2023

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637N – ul. Słoneczna w Piszu

Przebudowa ul. Słonecznej w Piszu

 

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 4637N – ul. Słoneczna w Piszu, które planowo mają zostać zakończone do 3 sierpnia br. Aktualnie realizowana jest przebudowa odcina od strony ul. Wojska Polskiego. W sumie prace modernizacyjne skupiają się na odcinku od strony ul. Wojska Polskiego. W sumie przebudowa wykonana zostanie na odcinku 880 m. Koszt realizacji inwestycji wynosi 5 139 674,49 zł w tym wartość dofinansowania to 3 018 270,29 zł. Pozostałe 2 121 404,20 zł stanowią środki własne Powiatu Piskiego.