Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu

 

19 stycznia 2023 r. gościliśmy w naszej szkole Senator RP – Panią Małgorzatę Kopiczko. Było nam bardzo miło, że mogliśmy się spotkać i wspólnie z Panią Senator podsumować efekty projektu Erasmus+ „Podążamy ku przyszłości”. Spotkanie było okazją do pokazania efektów realizowanego przedsięwzięcia i cudownych wspomnień z odbytej mobilności.  

Bez wątpienia uczniowie zdobyli nowe umiejętności, takie które powinien rozwijać w trakcie swojego życia każdy młody człowiek, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Nabyli wiedzę na temat głównych dzieł kultury (przecież byliśmy w kolebce cywilizacji europejskiej!), posiedli świadomość dziedzictwa kulturowego własnego kraju i Europy, otworzyli się na nowe formy ekspresji kulturowej i wzmocnili w sobie szacunek dla odmiennych kultur. Spotkania ze współuczestnikami projektu spowodowały wzmocnienie własnej kreatywności i ekspresywności. Uczniowie rozwijali swoje pasje, odkrywali nowe. Zdecydowanie zmniejszyły się bariery językowe w posługiwaniu się językiem angielskim, wzrosło poczucie własnej wartości i motywacja do dalszej nauki. Realizacja projektu w naszej szkole wzmocniła wizerunek placówki, pokazała, że jesteśmy dobrą szkołą nastawioną na realizację różnorodnych przedsięwzięć. Efekty działań były na bieżąco upowszechniane w mediach społecznościowych, na naszej szkolnej stronie internetowej, w lokalnych gazetach i biuletynach informacyjnych.

Materiał: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu