Ośmiu Wspaniałych – XXIX ogólnopolska edycja konkursu

30.01.2023

Ośmiu Wspaniałych – XXIX ogólnopolska edycja konkursu

Ogólnopolski konkurs Ośmiu wspaniałych

 

Szanowni Państwo, 

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku Powiat Piski przystąpił do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”. To już XXIX ogólnopolska edycja konkursu organizowanego przez Fundację „Świat na tak”, którego celem jest promowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży i upowszechnienie idei młodzieżowego wolontariatu.
Konkurs skierowany jest do uczniów, od 4 klasy szkoły podstawowej do 5 klasy szkoły ponadpodstawowej, zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz do dzieci i młodzieży zaangażowanych 
w indywidualny wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych domów kultury i innych miejsc.
 
Dotychczasowe działania konkursowe kierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu piskiego. Biorąc jednak pod uwagę charakter konkursu i jego przesłanie w tym roku planujemy nadać wydarzeniu większe znaczenie i rozszerzyć działania poprzez zaproszenie do konkursu również młodych mieszkańców powiatu - uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich kandydatów do zaszczytnego tytułu ÓSEMKI i ÓSEMECZKI w kategoriach indywidualnych i grupowych. Kandydatów zgłaszać mogą m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie wolontariatu, przedstawiciele społeczności lokalnych, a także koleżanki i koledzy wolontariusze czy rodzice. Już samo zgłoszenie jest wielkim wyróżnieniem dla Wolontariusza. W tym miejscu należy przytoczyć zasady konkursu i zasad udziału w nim. Zgodnie z dokumentacją konkurs przeprowadzany jest na 2 etapach: lokalnym i ogólnopolskim. Etap lokalny skierowany jest wyłącznie do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, spośród których wyłanianych jest nie więcej niż 8 wyróżnionych, zwanych ÓSEMECZKAMI. Z kolei etap ogólnopolski skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych (ÓSEMKI JUNIOR) i uczniów szkół ponadpodstawowych (ÓSEMKI SENIOR). Spośród zgłoszonych Komisja Konkursu wybierze kandydata do eliminacji ogólnopolskich, reprezentującego Powiat Piski podczas finału ogólnopolskiego. 
Podsumowanie lokalnego etapu konkursu zaplanowano podczas uroczystości podsumowującej ten etap konkursu, gdzie wszyscy uczestnicy uhonorowani zostaną odznakami i statuetkami. Podczas uroczystości zostanie też ogłoszony wynik konkursu, przedstawiając laureata reprezentującego Powiat podczas Finału XXIX edycji Samorządowego Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, który odbędzie się w Ostródzie w dniach 2-4 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 87 425-47-58, mail: anna [dot] stachelekatpowiat [dot] pisz [dot] pl

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.