Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027

02.01.2023

Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego program FE WM 2021-2027

 

Organizacje Pozarządowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
Informujemy, że do 4 stycznia br. można zgłaszać propozycje organizacji pozarządowych kandydujących do udziału w pracach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Organizacje wyłaniane są w procedurze wyborczej.
 
Wszelkie informacje na ten temat dostępne są w BIP: 
https://bip.warmia.mazury.pl/2423/ogloszenie-o-naborze-organizacji-pozarzadowych-kandydujacych-do-skladu-komitetu-monitorujacego-program-regionalny-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-km-fewim-2021-2027.html