GN.683.2.22.2021 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

08.11.2022

GN.683.2.22.2021 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte po przebudowę drogi powiatowej nr 1680N w miejscowości Skarżyn