Polsko-Niemiecki Kongres Samorządowy

03.10.2022

Polsko-Niemiecki Kongres Samorządowy

Polsko-Niemiecki Kongres Samorządowy

 

W dniach 23 – 25 września 2022 r. Andrzej Nowicki – Starosta Piski przebywał wraz z grupą samorządowców w terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wizytą w niemieckim Lüneburgu, gdzie miał miejsce Polsko-Niemiecki Kongres Samorządowy (Komunalno-Polityczny).

Kongres zorganizowany przez stowarzyszenie Arbeitgemeinschaft Kommunalpolitische Paretnerschaft (AKP), poświęcony był przede wszystkim konsekwencjom wojny na Ukrainie w kontekście wpływu jaki wywiera ten kataklizm na Polskę oraz Niemcy w zakresie współpracy bilateralnej i integracji europejskiej. Jednym z istotniejszych, poruszonych tematów była kwestia uchodźców oraz perspektywy dla Ukrainy w Unii Europejskiej w czasach powojennych. 

Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego Stosunkom Polsko-Niemieckim w Cieniu Wojny w Ukrainie Starosta Piski Andrzej Nowicki przedstawił wdrożone na terenie powiatu piskiego działania w zakresie przyjmowania ukraińskich uchodźców w Polsce oraz  problemy z jakimi spotyka się w tym zakresie lokalny samorząd.

 

Fot: Starostwo Powiatowe w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Piszu.