Podsumowanie działalności Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Pisz „Roś”

28.09.2022

Podsumowanie działalności Piskiego Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Pisz „Roś”

30 lecie

Założone w 1992 roku Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Pisz „Roś” obchodzi swój 30. jubileusz. Z tej okazji podsumowano minione 30 lat działalności stowarzyszenia zrzeszającego osoby pochodzenia niemieckiego, zamieszkujące powiat piski. 23 września 2022r. w Piszu podczas konferencji zorganizowanej z tej okazji omówiono zarówno dotychczasową jak i dalsze możliwości działalności stowarzyszenia. Prezentując trzydziestoletni dorobek organizacji jej przewodniczący, Dietmar Leymańczyk, wspomniał założycielkę stowarzyszenia, nieżyjącą Mirę Kreskę, której wkładu w powstanie i pierwsze lata działania organizacji nie sposób ani pominąć, ani przecenić.

Reprezentujący podczas wydarzenia Powiat Piski członkowie Zarządu Powiatu w Piszu Wicestarosta Marek Wysocki oraz dr Waldemar Brenda gratulując stowarzyszeniu dotychczasowej działalności, również na rzecz osób potrzebujących z terenu powiatu piskiego, podkreślili zaangażowanie organizacji w pracę na rzecz ogółu społeczności naszego regionu, na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat realizowaną również wspólnie z piskim samorządem powiatowym.   
Dr Waldemar Brenda odniósł się w swoim wystąpieniu do współpracy powiatu piskiego ze stowarzyszeniem „Roś” oraz partnerskim powiatem niemieckim Schleswig – Flensburg w kontekście historycznym wynikającym z polsko-niemieckiego  sąsiedztwa wraz z całym wachlarzem konsekwencji tego sąsiedztwa, nierzadko trudnych i tragicznych, w które obfitował zwłaszcza miniony wiek XX.  Waldemar Brenda podkreślił, że mieszkańcy ziemi piskiej, którzy odwołują się do swych niemieckich korzeni, mogli zorganizować swe stowarzyszenie dopiero wtedy, gdy w Polsce skończył się komunizm i państwo odzyskało pełną suwerenność polityczną. Dlatego takie kwestie, jak prawa obywatelskie i polityczna podmiotowość państwa, jest dla Polaków tak ważna również współcześnie.

Podziękowania i gratulacje złożyli Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Piszu ksiądz Marcin Pysz oraz proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Piszu ks. dr Wojciech Kalinowski. Odczytano list gratulacyjny, który w imieniu samorządu partnerskiego powiatu Schleswig-Flensburg skierował do zebranych były Starosta tego powiatu, Johannes Petersen.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił zespół „Masurenklang” z Piecek. Chór żeński zaprezentował pieśni wschodniopruskie, mazurskie i polskie.