PFRON - ankieta badawcza on-line

05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

PFRON - ankieta badawcza on-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się, jakiego rodzaju technologie wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami są najbardziej potrzebne osobom niepełnosprawnym.

Link do ankiety: https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Organizator badania prosi o wypełnienie anonimowej ankiety on-line w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

 

Informacja na podstawie danych uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.