Awanse na stopień nauczyciela mianowanego

28.07.2022

Awanse na stopień nauczyciela mianowanego

zdjęcie komisji egzaminacyjnej

Awans zawodowy na na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały Panie Katarzyna Rudnik - Ulążka, Aneta Kubrowska - Kubiak oraz Izabela Sarżyńska.

Nauczycielki odbyły egzamin zawodowy 25 lipca 2022 r. przed komisją egzaminacyjną w składzie: Elżbieta Trejnis (przedstawicielka Kuratorium Oświaty), Dariusz Charubin, Ewa Ryzińska, Elżbieta Włodkowska (eksperci) oraz Agnieszka Grądzka, Paweł Bazydło i Justyna Nowosielska - Chmielewska (dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych), której przewodniczył członek Zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda. Egzamin miał miejsce w piskim starostwie.

Wszystkim Paniom gratulujemy awansu.