Edukacja prawna - 2022

Edukacja prawna - 2022

Zachęcamy do lektury drugiej części e-informatora prawnego nt. rękojmi.

 

Zakres tematyczny e-informatora prawnego:
1. Termin dochodzenia roszczeń
2. Forma reklamacji
3. Koszty reklamacji
4. Przykłady pism dotyczących rękojmi

E-informator został opracowany przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” finansowanego z budżetu państwa na podstawie umowy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Powiatem Piskim.


Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. W powiecie piskim w 2022 roku funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Piszu, Orzyszu, Rucianem-Nidzie oraz Białej Piskiej.

Zgłoszenia wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Starosta Piski przypomina również, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wykaz punktów i dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl  w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” .

  

Zachęcamy do lektury I części e-informatora prawnego nt. rękojmi.

Zakres tematyczny e-informatora:

  1.     Czym jest rękojmia
  2.     Możliwość wyłączenia i ograniczenia rękojmi
  3.     Rękojmia a sprzedaż rzeczy używanych
  4.     Definicja wady fizycznej i prawnej
  5.     Kwestia odpowiedzialności sprzedawcy
  6.     Uprawnienia kupującego

E-informator prawny został opracowany przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” finansowanego z budżetu państwa na podstawie umowy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Powiatem Piskim.

Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. W powiecie piskim w 2022 roku funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w Piszu, Orzyszu, Rucianem-Nidzie oraz Białej Piskiej.

Zgłoszenia wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Starosta Piski przypomina również, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wykaz punktów i dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl  w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna” . 

Zachęcamy do lektury e-informatora prawnego nt. prawa rodzinnego
Zakres tematyczny e-informatora:
1. Ustalenie ojcostwa
2. Ustalenie macierzyństwa
3. Zaprzeczenie macierzyństwa
4. Przykładowe pisma procesowe: pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty; pozew o ustalenie macierzyństwa, pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

E-informator został opracowany przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” finansowanego z budżetu państwa na podstawie umowy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Powiatem Piskim. 

Zachęcamy do lektury e-informatora prawnego nt. dziedziczenia
Zakres tematyczny e-informatora:
1. Testament
2. Postępowanie spadkowe
3. Masa spadkowa
4. Wzory testamentu, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wniosku o dział spadku

E-informator prawny został opracowany przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” finansowanego z budżetu państwa na podstawie umowy Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Powiatem Piskim.