Chomik europejski – krytycznie zagrożony gatunek. Ankieta Uniwersytety Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

26.04.2022

Chomik europejski – krytycznie zagrożony gatunek. Ankieta Uniwersytety Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Chomik europejski badania ankietowe dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie realizuje badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski. Celem badań jest: zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w Polsce, rozpoznanie wiedzy na temat występowania tego gatunku w Polsce, szczególnie w miejscach zamieszkania respondentów oraz zebranie opinii rolników odnośnie konfliktów wynikających z występowania chomików na terenach rolniczych (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów). Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia.

Zachęcamy do wypełnienia formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeknxsSSMX4IsR4wa5R9VYg_ZBb6ZeePdBN7D_LVQReE-p1_w/viewform


Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892.


Formularz składa się z pięciu części:

  • Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,
  • Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował w ich miejscowości,
  • Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego w uprawach,
  • Przeznaczona dla osób, które ponoszą straty w uprawach z powodu chomika europejskiego,
  • Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.

Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety zajmuje od 1 do 10 minut. Uzyskane dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Część dotycząca uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat lub/i systemu rekompensat i promowania rolników.
Wyniki takich badań mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.

Materiał: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie