INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – KARTY ŚWIĄTECZNE WIELKANOCNE Z HERBEM POWIATU PISKIEGO

29.03.2022

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – KARTY ŚWIĄTECZNE WIELKANOCNE Z HERBEM POWIATU PISKIEGO

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – KARTY ŚWIĄTECZNE WIELKANOCNE Z HERBEM POWIATU PISKIEGO


W wyniku zapytania ofertowego WP.272.1.2022 na wykonanie kart świątecznych wielkanocnych z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych) brutto zostało udzielone przedsiębiorstwu OPAL-MAR Marcin Opalach, Wojnowo 21/9, 12-220 Ruciane-Nida.