OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2022 rok

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2022 rok

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza
otwarty konkurs na ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiatu Piskiego na 2022 rok w zakresie:


1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
3) promocji i ochrony zdrowia


Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2022 r.


Do pobrania:
Uchwała Nr 22/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (w formacie pdf)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do uchwały Nr 22/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (w formacie pdf)