Trwa konserwacja muzealiów Muzeum w Praniu

08.09.2021

Trwa konserwacja muzealiów Muzeum w Praniu

logo interreg

Trwa realizacja projektu pn. The cultural heritage says about us”.

Miło nam poinformować, że po przeprowadzonej procedurze przetargowej udało się wyłonić wykonawcę dla II części zadania dotyczącego konserwacji zbiorów muzealnych w Praniu. Na realizację zadania pn. ”Konserwacja muzealiów należących do zbioru Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu – Zmiana sposobu prezentacji prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiłły”, Powiat Piski podpisał umowę z wykonawcą w dniu 26 sierpnia 2021 r. Przypominamy, że działania możliwe są dzięki dofinansowaniu  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska.

Wykonawcą zadania będzie firma REWARS Adam Nóżka z Warszawy, która w ramach zamówienia wykona konserwację będących na stanie Muzeum 30 prac malarskich autorstwa Andrzeja Strumiłły. Zakres prac obejmie m.in.: dezynfekcja zbioru w komorze fumigacyjnej z tlenkiem etylenu; oczyszczenie obiektów z kurzu i zabrudzeń ruchomych oraz zmianę sposobu prezentacji prac, w tym zaopatrzenie szyb w folie z filtrem UV oraz profesjonalne konserwatorskie oprawienie prac z użyciem klejów naturalnych i materiałów bezkwasowych z rezerwą alkaliczną (przy ewentualnym wykorzystaniu istniejących ram drewnianych). Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 90 dni, licząc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Realizacja zadania dopełni całość zaplanowanych w Muzeum prac dotyczących konserwacji zbiorów muzealnych placówki. Pierwsza część zadania związanego z konserwacją muzealiów dotyczy zbiorów papierowych a jej realizacja trwa od kwietnia 2021 r. i zaplanowana jest do połowy września 2022 r.


PROJEKT: LT-PL-5R-374 „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V- A Litwa – Polska. Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Cel 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Jego celem jest zachowanie, ochrona i wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym. Przewiduje działania w obiektach dziedzictwa kulturowego znajdujących się na obszarze przygranicznym: w Pranie (PL) i Butrimonys (LT). W wyniku działań inwestycyjnych nastąpi ogólna wymiana wystawy w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, po stronie litewskiej natomiast część pomieszczeń Centrum Kultury w Butrimonysie zostanie zaadaptowana na Muzeum Etnograficzne Butrimonysa. Ponadto, w ramach projektu nastąpi konserwacja zbiorów muzealnych obu placówek a pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenie.Projekt kontynuuje działania promocyjne na rzecz regionu przygranicznego Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako wspólnego celu turystycznego.