Badanie ankietowe mieszkańców - południowe Mazury

27.01.2021

Badanie ankietowe mieszkańców - południowe Mazury

Badanie ankietowe mieszkańców - południowe Mazury

Serdecznie zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym mającym na celu poznanie Państwa opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stron naszego regionu i jego potrzeb rozwojowych.

Link do ankiety:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97y9mv9

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej obszaru Południowych Mazur, obejmujących teren wszystkich gmin powiatu piskiego oraz pozostałych gmin położonych w powiatach działdowskim, nidzickim i szczycieńskim.