zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych

zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty, o jakiej stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie wraz dostawą tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego- obszar Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, o wymiarach: 2,9 m x 2 m, zamontowanej w gruncie na słupkach. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.

2) Wykonanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego tablicy pamiątkowej,
o wymiarach: 800 mm x 500 mm,
przygotowanej do zamontowania w gruncie na słupkach wraz ze słupkami. Do wykonania tablicy i nadruku użyte zostaną trwałe materiały, odporne na warunki atmosferyczne, o czym Wykonawca będzie musiał zaświadczyć w protokole odbioru.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zamówienie należy wykonać do dnia: 28.12.2021 r.

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI PRZEZ WYKONAWCĘ: Ofertę cenową należy przesłać drogą e-mailową na adres: aneta [dot] ofmanatpowiat [dot] pisz [dot] pl
na załączonym formularzu ofertowym, do dnia 16.12.2021 r. do godz. 13.00

Pełna treść zapytania oraz warunki realizacji do pobrania poniżej.

 

-09.12.2021-

 

 

INFORMACJA z dn. 20.12.2021 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W wyniku zapytania ofertowego na wykonanie wraz dostawą tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej, z dniem 20.12.2021r., zamówienie na kwotę 2 600,00 zł brutto zostało udzielone Agencja Fotograficzno- Reklamowa "Mazury", 12-200 Pisz.

 

 

 

 

 

 

logo