ZAPYTANIE OFERTOWE - kubki z herbem Powiatu Piskiego

07.12.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE - kubki z herbem Powiatu Piskiego

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty, o jakiej stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


ZAMAWIAJĄCY: Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, NIP: 849-150-34-23
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz


Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do składania ofert
na wykonanie kubków z herbem Powiatu Piskiego