Powiat Piski

Powiat Piski

Położony w południowo-wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego Powiat Piski zajmuje powierzchnię 1776,17 km². W skład powiatu wchodzą cztery gminy: Pisz (635 km²), Biała Piska (420 km²), Orzysz (365,5 km²), Ruciane Nida (358 km²), które zamieszkuje około 60 tysięcy  osób. 
Powiat Piski leży w obrębie trzech krain geograficznych: Krainy Wielkich Jezior Mazurskich obejmującej wschodnie i centralne terytorium powiatu, Wyżyny Kolneńskiej sięgającej gminy Biała Piska i Pojezierza Ełckiego, którego granica z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich przebiega na północnym – wschodzie Powiatu Piskiego. 

40% ogólnej powierzchni powiatu zajmują lasy, które porastają przede wszystkim obszary piaszczyste i podmokłe. Obszary zalesione to przede wszystkim zachodnie, południowo zachodnie oraz północno wschodnie obszary powiatu. Tereny położone na południowym wschodzie charakteryzują się brakiem zwartych kompleksów leśnych. Największym kompleksem leśnym zlokalizowanym na terenie Powiatu Piskiego jest Puszcza Piska, na terenie której zlokalizowanych jest 6 rezerwatów przyrody: 

  • Jezioro Łuknajno,
  • Czapliniec,
  • Królewska Sosna,
  • Krutynia,
  • Zakręt,
  • Strzałowo,
  • Jezioro Lisuny.

O walorach krajobrazowo-przyrodniczych Powiatu Piskiego świadczy także 15 akwenów objętych strefą ciszy oraz przeszło 100 zarejestrowanych pomników przyrody. W lasach powiatu piskiego przeważa drzewostan sosnowy, który dominuje na słabo urodzajnych glebach, świerkowy oraz takie drzewa liściaste jak olcha, brzoza, dąb i jesion. Występujące na terenie Powiatu Piskiego jeziora i lasy Puszczy Piskiej oraz tereny podmokłe sprzyjają bytowaniu licznych gatunków ptactwa m.in. łabędzia niemego, czapli siwej, żurawia, kormorana, cietrzewia, jarząbka, gęsi gęgawy, bociana czarnego, orlika krzykliwego czy rybołowa. W lasach Puszczy Piskiej spotkać można również puchacza, orła przedniego i orła białego.

Obok ptactwa, lasy Powiatu Piskiego zasiedlają takie gatunki jak łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk i kuna leśna. Częstymi bywalcami tych terenów jest również wilk i ryś. Część terenu Powiatu Piskiego, która cechuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi oraz krajobrazowymi włączona została, do utworzonego w 1977 roku, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje 18 000 ha lasów i 15 100 ha obszarów wodnych, w tym 20 dużych jezior włącznie z jeziorem Śniardwy. Te największe w Polsce jezioro obejmuje powierzchnie 113,4 km² - system wodny jeziora Śniardwy obejmuje także jeziora Kaczerajno, Seksty i Warnołty. Ukształtowane w okresie zlodowaceń jezioro posiada linię brzegową o długości 64,5 km, a jego głębokość to maksymalnie 23 m. Na jeziorze zlokalizowanych jest osiem wysp, pośród których najbardziej znane są Czarci Ostrów i Wyspa Pajęcza położone naprzeciwko miejscowości Niedźwiedzi Róg. Ze względu na liczne skupiska zlokalizowanych tuż pod powierzchnią głazów narzutowych oraz duży obszar sprzyjający silnym wiatrom jezioro Śniardwy uznawane jest za akwen trudny pod względem uprawiania sportów wodnych. 

Niezmącone szkodliwym działaniem przemysłu tereny Powiatu Piskiego obfitujące bogactwem przyrodniczym sprzyjają turystyce i rekreacji. Każda ze zlokalizowanych na terenie Powiatu Piskiego gmin oferuje liczne atrakcje uzupełnione dobrze rozbudowaną bazą noclegową oraz usługową.