Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu: barbara [dot] koprowskaatpowiat [dot] pisz [dot] pl (mgr Barbara Koprowska)

ul. Warszawska 1
tel. (0-87) 425 47 45
Pokoje: 39, 40, 41, 42, 43, 44
 

  1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
  2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań powiatu objętych budżetem powiatu oraz zadań objętych planem finansowym Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej.

Prowadzenie rachunkowości dla potrzeb wykonania budżetu to:

  • gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej,
  • ewidencja wpływów, dochodów, wydatków, kosztów, należności i zobowiązań oraz środków rzeczowych i funduszy,
  • ewidencja dochodów oraz majątku Skarbu Państwa,
  • ewidencja obrotów pieniężnych na bankowym rachunku budżetu powiatu,
  • ewidencja dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu, a także subwencji i dotacji otrzymanych ze środków budżetu państwa,
  • sprawozdawczość z wykonania budżetu powiatu oparta na ewidencji i sprawozdawczości urzędu jako organu finansowego i urzędu jako jednostki budżetowej oraz na ewidencji wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu objętych budżetem powiatu,
  • analiza danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych i zbiorczych.