POMOC OBYWATELOM UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

pomoc Ukrainie

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze potrzebę usystematyzowania szeregu pojawiających się informacji dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy,  w niniejszej zakładce publikować będziemy najistotniejsze kwestie w tym zakresie.
/A.O./

НАЙВАЖЛИВІША ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
телефони підтримки; інформація про легалізацію перебування; Приймальний пункт в Ольштині.
Infolinia dla pacjentów plik pdf
Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy w Olsztynie plik pdf